Werkwijze budgetbeheer

In sommige gevallen is bewindvoering een te zwarte maatregel. Dit is wanneer bijvoorbeeld sprake is van schulden maar client nog wel in staat is om zijn administratie enigszins bij te houden. Bij budgetbeheer wordt het inkomen beheert en zorgen wij ervoor dat alle vaste lasten op tijd worden betaald. Ook hierbij ontvangt client wekelijks of maandelijks zoals afgesproken leefgeld en wordt er gereserveerd voor onvoorziene uitgaven. Bij budgetbeheer ligt de regie en verantwoordelijkheid wat meer bij de client zelf. Client blijft zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van poststukken die van belang zijn voor de uit te voeren betalingen. Naast het betalen van de vaste lasten worden ook de volgende taken en werkzaamheden uitgevoerd.

- Intakegesprek voor inkomensbeheer

- het opstellen van budgetplan

- Het inboeken en betalen van kortlopende betalingsregelingen mits deze binnen het budget van client passen.

Beëindiging 

Beide partijen kunnen en mogen besluiten de overeenkomst te beëindigen. 


Neem contact met ons op

Voor vragen kunt u ons altijd bellen op 036-8456702