Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene. Beschermingsbewind kunnen mensen zelf aanvragen maar ook eventueel een familielid, partner of begeleiders vanuit een hulpverlenende organisatie. Zij kunnen de aanvraag indienen, wanneer zij constateren dat er geen overzicht meer is in de financiën of om te voorkomen dat mensen (verder) in de financiële problemen raken.

Wanneer mensen door leeftijd, ziekte of andere bijzondere omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen of willen regelen, kan er ondersteuning worden geboden vanuit Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer.  Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer zorgt ervoor dat hun zaken op een professionele en zorgvuldige manier worden beheerd. 

Voor informatie over de werkwijze en tarieven klik dan hieronder:

Werkwijze bewindvoering

Tarieven 2022

Neem contact met ons op

Voor vragen kunt u ons altijd bellen op 036-8456702