Schulden

Wanneer er sprake is van schulden kan bewindvoering een hulpmiddel zijn om tot een oplossing te komen voor deze schulden. Dit kan middels betalingsregelingen en eventuele inkomensreparatie. 

Indien nodig begeleiden wij u eveneens naar schuldhulpverlening bij problematische schulden. Als bewindvoerder begeleiden wij u dan tijdens het gehele schuldhulpverleningstraject. Wij bieden ondersteuning bij het inventariseren van de schulden en het aanleveren van de nodige stukken bij de schuldhulpverlenende instanties of gemeente.


Neem contact met ons op

Voor vragen kunt u ons altijd bellen op 036-8456702